Rozier wordt verkeersvrij studentenplein

Rozier wordt verkeersvrij studentenplein

Enkele dagen geleden maakten de Universiteit Gent en Stad Gent via een projectoproep hun intentie bekend om van de Rozier een verkeersvrij plein te maken. Geen halfslachtige maatregelen zoals aan de Koepoortkaai, maar een werkelijk autovrij studentenplein tussen de Sint-Hubertusstraat en de Gustaaf Magnelstraat. Beter nog: iedereen mag meedenken!

De beslissing kadert in het duurzaamheidsbeleid van de universiteit, gebaseerd op het memorandum: ‘Transitie UGent, samen voor een duurzame universiteit’. Om ideeën te verzamelen organiseert UGent op 25 november een ontwerpwedstrijd volgens het concept van een ‘charette’.

Een charette is een vorm van gezamenlijk ontwerpen waarbij collectief wordt gezocht naar een oplossing voor een ontwerpproblematiek. Gedurende acht uur gaan groepjes van vier aan de slag om een concept voor een verkeersvrije zone aan de Rozier uit te werken.

Het winnende concept wordt overhandigd aan Stad Gent om als basis te dienen voor een uitvoeringsplan. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, is alvast heel enthousiast en hoopt om het nieuwe plein te kunnen openen in het voorjaar van 2014.

Het gebied ondergaat de laatste jaren al een bescheiden metamorfose dankzij de heraanleg van de Rozier en de gevelrenovatie van het Plateau-gebouw. Het ziet er niet naar uit dat die metamorfose stilvalt. Men is van plan om de faculteitsbibliotheek van Letteren en Wijsbegeerte onder te brengen in het gebouw Plateau-Rozier en op het hoekperceel Sint-Pietersnieuwstraat-Rozier heeft de stichting Charles Vandenhove eveneens bouwplannen. Aan de voet van de Boekentoren komt een nieuwe toegang die het grote publiek zal toelaten om rechtstreeks vanuit de Rozier, via de buik van de toren, de Belvedère te bereiken. Deze ingrepen genereren vanzelfsprekend extra studentenstromen en vormen zo een uitdaging voor de ontwerpers.

Impressie van de toekomstige Rozier.

Impressie van de toekomstige Rozier.

Dankzij de recente herinrichting van de Rozier, wordt het een uitdaging wordt om met een minimum aan middelen een maximaal visueel effect te creëren. In principe wordt niet geraakt aan de bestrating, maar wel mogelijk is het creëren van openingen voor bv. groenelementen. In geval van nood moet weliswaar voldoende ruimte zijn voor de doorgang en opstellen van interventiediensten. Ook ruimte voor fietsenstallingen en doorgaand fietsverkeer dient voorzien te worden, zonder hinder voor de voetgangersstromen.

Inschrijven kan tot 21 november op milieu@ugent.be. In je mail vermeld je hoe groot je team is, en wie optreedt als contactpersoon. De charette gaat door in de foyer van het UFo op maandag 25 november 2013 van 9 tot 17 uur. Meer info kan je vinden op de website van UGent.


View Larger Map

Bron: UGent / Tekst: Lucas Selfslagh / Foto: Google Streetview / Illustratie: Fréderic Louis