Burgerinitiatief aan de Reep: "Laten we de Nederschelde zelf uitgraven!"

Burgerinitiatief aan de Reep: “Laten we de Nederschelde zelf uitgraven!”

Update: Foto’s toegevoegd van de uitgraafactie!

De Reep. Gesneuveld op het slagveld van de automobiel-revolutie, maar vandaag de dag gelukkig langzaamaan aan het herrijzen. Zo langzaam, dat enkele enthousiastelingen de schop in eigen hand nemen en oproepen tot een waar staaltje volksarbeid!

De Nederschelde werd gedempt tijdens de jaren ’60 aangezien ze haar mobiliteitsfunctie grotendeels verloren had bij de voltooiing van de Ringvaart. Bovendien had het water nogal een onfris geurtje omdat rioleringen vroeger rechtstreeks in de waterlopen uitmondden. Ironisch genoeg werd de Reep gedempt met grond afkomstig van het uitgraven van de Ringvaart.

Uit de gewonnen ruimte aan de Reep werden parkeerplaatsen gemaakt, zoals in die tijd een gewoonte was. Naar het einde van de twintigste eeuw toe werd deze ingreep meer en meer als een grove fout gezien. Zo werd in 2002 besloten om de Nederschelde terug open te leggen, waarvoor het Gentse stadsbestuur kon rekenen op Europese steun. Het project omvat echter meer dan louter het uitgraven van de Reep. Zo werd de volledige omgeving rondom Portus Ganda aangepakt, gelijktijdig met de restauratie van het art-deco Van Eyck zwembad. Ook werden al drie bruggen over de Leie aangelegd. De een al wat praktischer dan de andere…

De laatste mijlpaal van het project was de ‘oplevering’ van de Scaldissluis en de Oude Beestenmarkt. Vier jaar te laat weliswaar, dankzij onvoldoende budgetten bij de dienst Waterwegen en Zeekanaal. Nu die laatste horde genomen is, en men eindelijk kan beginnen aan de laatste fase van een groot stadsproject dat al twaalf jaar loopt, zou je toch wat meer actie (ten minste, communicatie) van de betrokken diensten verwachten.

Helaas is het nu al een tijdje akelig stil rondom de daadwerkelijke heropenlegging van de Reep, en dat zorgde op een Gents architectuurforum voor een ludieke opmerking die de bal aan het rollen kreeg. Een gebruiker richtte in de ochtend een Facebook-pagina op met als motto: ‘Bij 1000 likes graven we de Reep zelf uit!‘, en kwam terug thuis om zijn doel ruim verwezenlijkt te zien.

Nu is het een kwestie van organiseren en daadwerkelijk symbolisch de eerste kubieke meters uit te graven.  Om het initiatief te steunen en op de hoogte te blijven van de eventuele acties, houdt u best hun Facebook-pagina in de gaten. Gentcement houdt u alvast op de hoogte!

Update: zaterdag 25 januari kwamen in de namiddag tientallen enthousiaste gravers symbolisch het eerste stuk van Reep openleggen. De pers was massaal aanwezig en stad Gent liet de officiële planning weten. Teken dat dergelijke burgerinitiatieven toch wel degelijk hun doel bereiken om dergelijke problemen aan te kaarten. Hieronder enkele foto’s van de graafactie.


View Larger Map

Tekst: Lucas Selfslagh / Foto’s: Amaury Henderick, GentblogtSkyscraperCity & Fréderic Louis (graafactie)