Gebruiksvoorwaarden

Privacy
Gentcement beschermt de privacy van haar gebruikers. Gentcement spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in onderstaande punten.


Gebruikersinformatie
Van alle bezoekers aan de website van Gentcement worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel ervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden en zijn deze volkomen anoniem.


Reacties
Gentcement heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de reacties van de bezoekers op de artikels op onze website. We behouden ons het recht om reacties te herwerken, in te korten, in zijn geheel te verwijderen of te hergebruiken. De IP-adressen van alle bezoekers worden gelogd en geven ons de mogelijkheid om gebrikers de toegang permanent te weigeren. Deze IP-adressen zullen voor geen enkel andere doeleinde gebruikt worden.


Auteursrecht
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Het auteursrecht berust bij Gentcement of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Gentcement. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Gentcement of deze derden. Als Gentcement u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen materiaal doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website.


Correctheid
Alle informatie op deze website is informatief bedoeld en mag enkel zo gebruikt/opgevat worden. Gentcement probeert steeds om zo correct mogelijke informatie te verzamelen en neer te schrijven en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid of onvolledigheid hiervan. Gentcement aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. De informatie op de website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.


Links
Gentcement bevat links naar de websites van derden. Gentcement heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van onze partners of van andere partijen.
Gentcement behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.


Cookies
Gentcement maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen wanneer een bezoeker weer langskomt. De browser kan worden ingesteld om cookies te weigeren. Dit zal echter een negatief effect hebben op het gebruik van de site van onze website.

Klik hier om uw cookies te verwijderen.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden, kan u ons steeds een e-mail sturen naar info@gentcement.be of ons contacteren via het contactformulier.