Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Privacy
Gentcement beschermt de privacy van haar gebruikers. Gentcement spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in onderstaande punten. Gentcement behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.


Gebruikersinformatie
Van alle bezoekers aan de website van Gentcement worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel ervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden en zijn deze volkomen anoniem.

Als je reacties hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben te ontvangen, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.


Reacties
Gentcement heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de reacties van de bezoekers op de artikels op onze website. We behouden ons het recht om reacties te herwerken, in te korten, in zijn geheel te verwijderen of te hergebruiken. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. De IP-adressen geven ons de mogelijkheid om gebruikers de toegang permanent te weigeren. Deze IP-adressen zullen voor geen enkel andere doeleinde gebruikt worden. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.


Auteursrecht
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Het auteursrecht berust bij Gentcement of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Gentcement. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Gentcement of deze derden. Als Gentcement u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen materiaal doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website.


Correctheid
Alle informatie op deze website is informatief bedoeld en mag enkel zo gebruikt/opgevat worden. Gentcement probeert steeds om zo correct mogelijke informatie te verzamelen en neer te schrijven en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid of onvolledigheid hiervan. Gentcement aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. De informatie op de website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.


Links
Gentcement bevat links naar de websites van derden of kan ingesloten (embedded) inhoud tonen (bv. video’s, afbeeldingen, berichten). Gentcement heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van onze partners of van andere partijen. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.


Cookies
Gentcement maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen wanneer een bezoeker weer langskomt. De browser kan worden ingesteld om cookies te weigeren. Dit zal echter een negatief effect hebben op het gebruik van de site van onze website.

[delete_cookies text=”Klik hier om uw cookies te verwijderen.”]


Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden, kan u ons steeds een e-mail sturen naar info@gentcement.be of ons contacteren via het contactformulier.