Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Privacy
Gentcement beschermt de privacy van haar gebruikers. Gentcement spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in onderstaande punten. Gentcement behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.


Gebruikersinformatie
Van alle bezoekers aan de website van Gentcement worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel ervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden en zijn deze volkomen anoniem.

Als je reacties hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben te ontvangen, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.


Reacties
Gentcement heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de reacties van de bezoekers op de artikels op onze website. We behouden ons het recht om reacties te herwerken, in te korten, in zijn geheel te verwijderen of te hergebruiken. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. De IP-adressen geven ons de mogelijkheid om gebruikers de toegang permanent te weigeren. Deze IP-adressen zullen voor geen enkel andere doeleinde gebruikt worden. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.


Auteursrecht
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Het auteursrecht berust bij Gentcement of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Gentcement. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Gentcement of deze derden. Als Gentcement u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen materiaal doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website.


Correctheid
Alle informatie op deze website is informatief bedoeld en mag enkel zo gebruikt/opgevat worden. Gentcement probeert steeds om zo correct mogelijke informatie te verzamelen en neer te schrijven en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid of onvolledigheid hiervan. Gentcement aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. De informatie op de website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.


Wedstrijden

Aan de wedstrijden op Gentcement kunnen bezoekers van de gerelateerde websites deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van de website, van de maatschappijen die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, alsook hun gezinsleden. De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Men kan alleen via de website van de desbetreffende wesbite deelnemen. Elke deelnemer aan deze wedstrijd mag slechts één keer deelnemen en kan hij/zij bijgevolg slechts één prijs winnen, op volgende manier:

Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met e-mailadres, naam, voornaam, adres (domicilie) en telefoonnummer. Voor personen die zich voorheen reeds registreerden op de site, volstaat het e-mailadres, naam, voornaam, gemeente en postcode. De registratiepagina moet volledig ingevuld worden. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt uitgesloten uit de wedstrijd. Per postadres wordt slechts 1 deelnameformulier aanvaard. 

De gegevens (e-mailadres, naam, voornaam, adres, gemeente en postcode) waarmee een deelnemer aan de wedstrijd deel neemt moet dus correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij deelneemt als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk is dat zijn/haar gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 1 x meespelen. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd. Hetzelfde geldt wanneer meerdere deelnameformulieren ingezonden worden met hetzelfde postadres. Gentcement behoudt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Elke deelnemer aan de wedstrijd moet antwoorden op de wedstrijdvra(a)g(en) en de eventuele schiftingsvra(a)g(en) en moet alle gevraagde gegevens op deelnemingsformulier volledig en correct invullen om kans te maken op een prijs.


Links
Gentcement bevat links naar de websites van derden of kan ingesloten (embedded) inhoud tonen (bv. video’s, afbeeldingen, berichten). Gentcement heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van onze partners of van andere partijen. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.


Cookies
Gentcement maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen wanneer een bezoeker weer langskomt. De browser kan worden ingesteld om cookies te weigeren. Dit zal echter een negatief effect hebben op het gebruik van de site van onze website.


Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden, kan u ons steeds een e-mail sturen naar info@gentcement.be of ons contacteren via het contactformulier.