Ziet de Heuvelpoort er binnenkort zo uit?

Ziet de Heuvelpoort er binnenkort zo uit?

In november maakte De Lijn hun plannen bekend om een nieuwe tramlijn te realiseren in Gent. Alles wordt de komende jaren ingezet op de vertramming van lijnbundel 7 (momenteel buslijn 71, 72, 73, …). Het tracé van deze tramlijn is ontwerpmatig zeer ingewikkeld en ingrijpend en zal zeker volledige straten onherkenbaar maken. Op misschien wel het moeilijkste segment van de tramlijn, ter hoogte van de Heuvelpoort, denkt De Lijn er nu aan om een tunnel te voorzien voor het autoverkeer.

De 10 kilometer tellende nieuwe tramlijn zou van Sint-Denijs-Westrem tot de Dampoort lopen, langs Gent Sint-Pieters en de Zuid. Ondertussen ligt het traject grotendeels vast, maar het kruispunt met de Citadellaan/Charles De Kerckhovelaan blijft een heikel punt.

traceonderzoek-lijn-7

Op deze plek kruisen maar liefst zes straten, waaronder de drukke stadsring en de meeste zijn ook een drukke fietsersas door de ligging in het midden van de studentenbuurt. Dagelijks passeren hier duizenden wagens, dus ingrijpende veranderingen zullen vereist zijn om hier ook nog eens een tramlijn door te kunnen sturen.

Het bouwen van een tunnel voor het autoverkeer van de kleine ring onder de Heuvelpoort behoort volgens De Lijn tot één van de mogelijke oplossingen.

Hier bij Gentcement zagen we dan ook de kans om een ontwerpmatige worp te doen van hoe het zou kunnen zijn.

heuvelpoort

Door de stadsring R40 in een tunnel te laten lopen ter hoogte van de Kunstlaan aan de ene kant en de Jan Frans Willemsstraat, loopt er geen doorgaand verkeer meer over de Heuvelpoort. De tunnel met 2x 1 rijvak (net zoals bij de tunnel aan de Sint-Lievenslaan) zorgt voor continue beweging doordat er geen verkeerslichten meer zijn, tijdens de spitsuren nu dagelijks de oorzaak van minutenlang aanschuiven. Door bovengronds de straten geen hiërarchische schikking te geven voor doorgaand verkeer, wordt de algemene snelheid van de wagens laag gehouden, wat de omgeving ten goede komt. Richting Ter Platen en Bijloke komt het bovengronds en ondergronds verkeer samen op een eigen rijvak, waardoor niet moet ingevoegd worden en in principe geen verkeersopstopping zou mogen gebeuren.

tram-7-heuvelpoort-3

De Familie van Rysselberghedreef wordt volledig verkeersvrij – op de tramlijn na – zodat er eindelijk werk kan gemaakt worden van het Museumplein, een volwaardig open plein tussen het SMAK en het Museum voor Schone Kunsten waarvan al jaren sprake is. De Hofbouwlaan wordt hierdoor tweerichtingsverkeer, want door de nieuwe tramlijn is de busstrook dat zich hier nu momenteel bevindt, overbodig geworden.

tram-7-heuvelpoort-1

Het ondergronds verdwijnen van de R40  zorgt ook voor een enorme oppervlakte dat bovengronds vrijkomt. Het Citadelpark kan verder uitgebreid worden met grasvlaktes zodat er een visuele overgang ontstaat tussen stad en park, ideaal vertoeven voor studenten tijdens de zomer. Het Museumplein loopt quasi door tot aan het kruispunt, waardoor een langwerpig plein ontstaat, dat zich langs de huizenrij verder uitstrekt tot aan de Ter Platenbrug. Twee tramhaltes zouden hier gepast zijn, een ter hoogte van het Museumplein, kant van het ICC en dus ook gemakkelijk voor de studenten van het Ledeganck-complex, en een halte aan kruising van Overpoortstraat met de Citadellaan, waar zich momenteel de bushaltes bevinden.

tram-7-heuvelpoort-2

Deze ingrepen blijven uiteraard een ruwe gok. Wij zijn noch verkeersdeskundige, noch bewust van alle ingrepen die kunnen of niet kunnen. Heel veel kans dat we zaken over het hoofd zien qua doorstroming of logica, maar het is onze manier om dergelijke belangrijke beslissingen in de kijker te zetten en de discussie aan te wakkeren. Eén ding is zeker, tramlijn 7 zal zeker niet ongemerkt gerealiseerd worden.


View Larger Map

Bron: De Lijn & ProjectMER-studie vertramming lijn 7 (klankbordgroep 2) / Illustraties: Fréderic Louis