Houdt Agentschap W&Z de heropening van de Reep tegen?

590 dagen, zolang is het geleden dat je hier bij Gentcement kon lezen dat men bij 1000 likes de Reep zelf gaan zou uitgraven. “Sympathiek” zo noemde Filip Watteeuw (Gents schepen van openbare werken voor Groen) het. Een jaar en 7 maanden verder, tijd voor een update!

Spijtig genoeg kunnen we in deze update geen foto’s bijvoegen van de opengelegde Reep. Zelfs een werfupdate kunnen we niet geven, simpelweg omdat er nog helemaal geen werf is. Dat is vreemd, want zoals in januari 2014 te lezen was in de reactie van Waterwegen & Zeekanaal, zouden we in het najaar van 2015 kunnen uitkijken naar een afgewerkte werf.

Het uitblijven van enige activiteit zorgde begin dit jaar al voor een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en Gentse schepen voor Haven, Economie en Ondernemen Mathias De Clercq (Open VLD) aan Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Het antwoord van de minister? De werken zullen ten vroegste eind 2015 starten. De reden? “Onzekerheid over de stabiliteit van de kaaimuren”. Men plant blijkbaar de oude kaaimuren te hergebruiken, want die zitten er nog steeds. Het dempen gebeurde in de jaren 60 gewoon door ze vol te storten.

De Reep in de jaren '60.
De Reep in de jaren 60.

Het herstellen van deze historische waterverbinding werd dus opnieuw vooruit geschoven. 180 meter, dat is de afstand die moet uitgegraven worden, en de intentie om dat te doen dateert uit 2002. Men kan zich afvragen of het niet logischer was geweest gewoon nieuwe kaaimuren op te trekken. De oude muren, die blijkbaar niet meer in optimale staat zijn, moeten immers ook nog aangepast worden aan de toekomstige situatie. Zo zouden er een 7-tal boombunkers komen langs de Bisdomkaai, en een 4-tal langs de kant van de Reep.

Is het toeval dat deze werf keer op keer wordt uitgesteld?

Volgens een bericht op De Redactie bevond de studie naar de stevigheid van de oude kaaimuren zich reeds in de eindfase in februari. In april was in een reactie op een tweet te lezen dat het bestek voor de werken “in afwerking” was. Ondertussen zijn we september, de aanbesteding laat nog altijd op zich wachten. Nu luidt het opnieuw “technische vraagtekens moeten volledig uitgeklaard zijn” terwijl de studie in februari toch al was afgerond en het bestek in april al in afwerking was?

Gezien de procedure voor een openbare aanbesteding enige tijd vergt lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat de werken “eind 2015” zouden aanvatten. Ondertussen is er rond het hele project amper communicatie te vinden. De enige bron van wat informatie is de website van de Stad Gent, waarop een tekst van 9 regels en een plan uit 2007 te vinden zijn. Ondertussen staat ter hoogte van de Oude Beestenmarkt de splinternieuwe Scaldissluis te blinken. Hopelijk moet die niet gerenoveerd worden voor ze ooit één vaartuig heeft doorgelaten.

Scaldissluis
Scaldissluis

Het resultaat van dat gebrek aan communicatie is dat bewoners en geïnteresseerden geen idee hebben hoe het er nu effectief zal gaan uitzien. Laat staan dat het alsmaar verschuiven van de data vertrouwen zou geven in het effectief uitvoeren van de plannen. Geruchten doen de ronde als zou Waterwegen & Zeekanaal het project opzettelijk blokkeren door de gewijzigde visie van het stadsbestuur aangaande een onderdeel van het Sigmaplan. Bij de baggerwerken tussen Gentbrugge en Melle zou namelijk heel wat waardevolle natuur verdwijnen, en daar is blijkbaar geen draagvlak voor.

De hele omgeving van de Nederschelde zal de komende jaren veranderen. Het Bisdomplein zou worden heraangelegd, Optima is volop bezig met het verbouwen van een kantoorgebouw en Gedevco schreef samen met de stad een architectuurwedstrijd uit voor de herontwikkeling van de “Portus-site” inclusief de toren. De ontwerpen voor de wedstrijd zijn ingediend, maar mogen niet openbaar worden gemaakt.

Als volgend jaar het mobiliteitsplan wordt uitgevoerd zou dat ook voor een drastische verlaging van het verkeer in de Keizer-Karelstraat moeten zorgen, wat een impuls voor horeca en handel kan zijn.


View Larger Map

Tekst: Olivier De Roo / Foto’s: Fréderic Louis (graafactie), Amaury Henderick (Scaldissluis)

5 replies on “ Houdt Agentschap W&Z de heropening van de Reep tegen? ”
  1. Ik vraag me nog altijd af of ’t Stad beseft dat dat heel veel parkeerplaatsen zijn die verloren gaan met het open gooien, plaatsen waar geen alternatief is voor voorzien. Ik voorzie dan ook heel wat geklaag en gezaag als het zo ver is. MIsschien moet ’t Stad dan maar een verdieping in parking De Reep voorzien voor bewoners… Free of charge of course.

    1. Het antwoord van de stad hierop is dat het verlies aan parkeerplaatsen net werd gecompenseerd door de bouw van parking Reep. Dat de situatie er ondertussen niet op verbeterd is weten we allemaal, wat het resultaat van het nieuwe parkeerplan en mobiliteitsbeleid zal zijn is nog afwachten natuurlijk.

  2. De titel gaat in de richting van wat professeur Eric Corijn (VUB) in De Morgen van 8 september (naar aanleiding van de oprisping van Herman Brusselmans over het mobiliteitsplan en de wegenwerken) suggereert: dat de Vlaamse overheid de Gentse tegenwerkt.
    Was er bij het openleggen van het eerste stukje Nederschelde, zo vlak naast dat verpletterend RTT-gebouw, dan geen “onzekerheid over de stabiliteit van de kaaimuren”?

  3. Los van dit dossier: een studie bestellen is zowel bij ambtenarij als politiek als privé met stip de méést favoriete èn effectieve techniek om een ongewenst dossier uit te stellen // een stil einde te bezorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.