Nieuwe sporthal voor scholencampus langs Henleykaai

Architectuur: BobMcMaster i.s.m. BEL architecten
Hoofdaannemer: Furnibo
Studiebureau technieken: VK Engineering
Opdrachtgever: Provincie Oost-Vlaanderen
Ontwerp & uitvoering: 2017 – 2019

Tijdens het voorbijlopen of -rijden was het u misschien al opgevallen dat er wat gaande is op de Henleykaai. In het komende jaar zal er een splinternieuw én opvallend sportcomplex verrijzen op het parkeerterrein van de campus Mercator.

De nieuwe sportzaal blijkt broodnodig te zijn. De leerlingen van de Provinciale Middenschool pendelen nu dagelijks met schoolbussen naar andere sporthallen omdat de capaciteit van de eigen sporthal al jaren wordt overschreden. Bovendien wordt dit jaar ook de sporthal in de Leopoldskazerne afgebroken, waardoor de Gentse basketbalclub Gentson een nieuwe stek dient te vinden.

maquette sporthal interieur overzicht
Maquette © BobMcMaster & BEL architecten.

Reden genoeg voor de provincie Oost-Vlaanderen om een design & buildwedstrijd uit te schrijven voor het ontwerp en de bouw van een nieuw sportcomplex én een twintigtal klaslokalen. Want naast nieuwe sportfaciliteiten, heeft de lokale scholengemeenschap ook dringend nood aan nieuwe klasruimtes ter vervanging van de sterk verouderde noodklassen die destijds werden opgericht.

sporthal maquette overzicht dak
Maquette © BobMcMaster & BEL architecten.

Dat er voor de locatie van het nieuwe complex wordt gekozen voor de parking langs de Henleykaai, is niet geheel onlogisch. Het is quasi het enige onbebouwde terrein van de campus en is goed bereikbaar door zijn ligging tussen de Koning Albertlaan en de R40. De locatie laat ook toe om de nieuwe sporthal zonder al te grote ingrepen te laten ‘inpluggen’ op de bestaande circulatiewegen van de campus. Iets wat in het originele masterplan van studiebureau Groep Planning voor de campus ook al zo was voorzien.

De sporthal staat op pilotis (kolommen, nvdr.), bovenop een halfverzonken parkeerniveau, zodat de parkeercapaciteit van de campus onverminderd blijft, een expliciete eis van de opdrachtgever. Het gebouw is ontworpen volgens de regels van duurzame scholenbouw en de BEN-principes (bijna-energieneutraal).

sporthal maquette interieur met tribune
Maquette © BobMcMaster & BEL architecten.

De ruimtes binnenin het nieuwe gebouw en de ontsluiting ernaartoe werden afgestemd op de verschillende gebruikers van de campus: Hogeschool Gent, middelbare school en avondonderwijs. Er werd bovendien ook rekening gehouden met de buurtbewoners die eveneens de sportinfrastructuur kunnen gebruiken.

Het gebouw zelf organiseert op de meest compacte manier de klassen en de sportzaal. Een centrale beglaasde publieke zone met cafetaria en openleercentrum kunnen interfereren met de klas- en sportzaal aan weerszijden. Deze klaslokalen zullen bovendien toekomstige evoluties in het onderwijs, zoals competentiegericht leren, grensoverschrijdend groepswerk en individuele trajectbegeleiding, probleemloos ondersteunen.

De uitstraling van het gebouw refereert met haar betegelde noord- en zuidgevels aan de vroegere Dutry-Massy tegelfabriek die op diezelfde locatie lag. Dit levert met de oostelijke en westelijke industriële betonnen opstortpanelen een boeiend contrast op vlak van schaal, gladheid en verwering. Een uitkragend terras op de verdieping zal de ingang extra accentueren.

verbindingsas sporthal met bestaande schoolgebouwen
Schets verbindingsas © BobMcMaster & BEL architecten.

Tijdens de werken op de campus, zullen ook de bestaande schoolgebouwen en de omliggende terreinen worden aangepakt. Door de strategisch ingeplante nieuwbouw, wordt de kans gecreëerd om de organisatie van het kluwen aan gebouwen bij te sturen. Er wordt een sportas gecreëerd en een doorwaadbaarheid van de site geïntroduceerd ten opzichte van de buurt. Het zal bijvoorbeeld mogelijk worden om overdag door te steken van de Abdisstraat naar de Henleykaai via een nieuwe wandel-as langsheen de afgebroken noodklassen met voortaan zicht op de mooie groene binnentuin van de campus. Het groene uitzicht van de site wordt zoveel mogelijk behouden, de bestaande binnentuin wordt opnieuw zichtbaar en de bomen op de parking worden heraangeplant. Aan het begin van de doorsteek aan de Henleykaai naar de Abdisstraat wordt ter plaatse van de af te breken hellingsbaan, een nieuwe tuinzone ingericht.

sporthal henleykaai inplantingsplan
Inplantingsplan van de nieuwe sportzaal langs de Henleykaai.

De bouw van het complex is ondertussen gestart. De sporthal zou in gebruik moeten worden genomen tegen november 2018 en de klaslokalen tegen juli 2019. De omgevingsaanleg en de afbraak van de oude klassen zal helemaal op het einde gebeuren, tussen mei en september 2019. Het budget is geraamd op € 6.800.000 voor alle werken op de site.

Tekst: Fréderic Louis, BobMcMaster & BEL architecten / Maquette, schets en planmateriaal: BobMcMaster & BEL architecten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.