BraVoKo: Een vernieuwde Brabantdam & Vogelmarkt in 2017

BraVoKo: Een vernieuwde Brabantdam & Vogelmarkt in 2017

Dat ze bij de Stad fan zijn van afkortingen voor de grotere projecten, dat wisten we al. Nu komt er naast het KoBra-project en de  PAG-As-werken, ook BraVoKo bij. Aansluitend op de heraanleg van de PAG-as, die tegen de Gentse Feesten 2014 zal afgewerkt zijn, zal men immers de heraanleg van de BraVoKo-as, wat staat voor Brabantdam, Vogelmarkt en Kouter, aanvatten. 

De eerste twee zullen van gevel tot gevel compleet worden heraangelegd, inclusief rioleringswerken, nutsvoorzieningen, tramsporen & tramhaltes. Op de Kouter zullen enkel de tramsporen worden uitgebroken en vervangen door de gekende prefab-elementen in gewassen beton. Bij de laatste heraanleg van de Kouter werden er geen werken uitgevoerd aan de tramsporen, enkel de bestrating werd vervangen in lijn met het heraangelegde plein.

Gisteren was er een informatievergadering voor handelaars en bewoners, waarop zij werden ingelicht over de plannen van de komende werken. Niet onbelangrijk want in zijn totaliteit zullen de werken tot de eerste helft van 2017 duren, zij het zeer gefaseerd.

De heraanleg van deze as was reeds een tijdje voorzien, maar de werken zijn onverwacht in een stroomversnelling gekomen doordat naar verluidt de tramsporen “heel dringend aan vervanging toe zijn” en waarvoor geen uitstel meer mogelijk zou zijn. Deze boodschap kwam enkele maanden geleden tot bij de stad, wat voor een deel de plotse communicatie rond het project kan verklaren.

20140605_PU_kaart_BraVoKo_FASES_DEFINITIEF

Het stadsbestuur heeft resoluut gekozen om de straat aan te leggen als een winkelstraat die meer “grandeur, flair en allure” moet hebben, met een minimale breedte voor de rijweg. Een volledige “voetgangerszone” inrichten is onmogelijk omwille van de bereikbaarheid van de centrumparkings en doorgaand verkeer.

De heraanleg zal anders dan de klassieke typologie geen verhoogde voetpaden meer hebben, rijweg en voetpad zullen zoveel mogelijk op één niveau gebracht worden, afgezien van de infrastructuur voor de tramhaltes. Dit om het comfort van voetgangers en rolstoelgebruikers te verhogen. De autobestuurder moet het gevoel krijgen dat hij er “te gast” is. Er zal bekeken worden of dit werkt zonder anti-parkeerpaaltjes, maar indien nodig zullen na evaluatie paaltjes geplaatst worden.

Qua materialen is er voor de voetpaden gekozen voor Italiaans porfier, een natuursteen die bijvoorbeeld ook op het St-Baafsplein gebruikt werd, afgeboord met een blauwe steen om vervolgens over te gaan in gewassen beton voor de gecombineerde tram-en autorijbaan.

Huidige staat van de Brabantdam en de Vogelmarkt

Huidige staat van de Brabantdam en de Vogelmarkt

Toekomstige situatie Brabantdam - Vogelmarkt

Toekomstige situatie Brabantdam – Vogelmarkt

In de beperkte ruimte die er in de Brabantdam en omgeving is, vond men toch nog plaats voor drie bomen, namelijk op de Vogelmarkt, op de hoek Koestraat-Gouvernementstraat-Brabantdam en aan de kant van Braemsgaten, waar op termijn ook nog een voetgangers-en fietsersbrug van De Krook zal “landen”.

Stuk Brabantdam tussen Laurentplein en Lippensplein

Stuk Brabantdam tussen Laurentplein en Lippensplein (rechts buiten beeld moet de brug naar De Krook komen)

Na de Gentse Feesten dit jaar zullen voorbereidende werken aan de nutsleidingen starten. Nadien volgen archeologisch onderzoek, rioleringswerken en de effectieve heraanleg. Alles zal zeer gefaseerd verlopen om de bereikbaarheid van de handelszaken & parkings zoveel mogelijk te garanderen. Van bij de start van de werken zal er al geen tram meer rijden door de Brabantdam, en dit tot het einde van het project. In de Zonnestraat zal de wissel die er ligt omgedraaid worden en de tram zal die halte bedienen vanuit de vernieuwde PAG-As.

Om handelaren (en vooral hun klanten) tegemoet te komen zal men onder andere in de eindejaarsperiode en de soldenperiodes niet werken.

Schepen van o.a. Middenstand & Innovatie, Christophe Peeters werkt ook samen met Designplatform Oost-Vlaanderen aan een plan om klanten op een creatieve manier toch naar de buurt te lokken. Hiervoor werd door de stad reeds een budget gereserveerd, maar een concrete invulling is er nog niet.

Zicht in de Gouvernemenstraat vanuit de Kortedagsteeg

Zicht in de Gouvernemenstraat vanuit de Kortedagsteeg

Zicht naar de Koestraat vanuit de Kortedagsteeg

Zicht naar de Koestraat vanuit de Kortedagsteeg

Wat ons opviel tijdens de infovergadering was de vraag van Synductis (Een samenwerkingsverband tussen nutsmaatschappijen) naar medewerking van de eigenaars van de panden die aan het projectgebied grenzen. Men wil naar verluidt voorkomen dat eens de straat is afgewerkt men de nieuwe bestrating opnieuw openbreekt voor bijvoorbeeld een aansluiting op het aardgasnet.

We moesten quasi onmiddellijk denken aan de -terecht- gefrustreerde tweet van de Schepen van Mobiliteit en Openbare werken Filip Watteeuw, toen hij de pas afgewerkte Oude Beestenmarkt opnieuw zag opengebroken worden. Om dit te voorkomen doet men inspanningen om zoveel mogelijk verzwaringen van elektriciteit en aansluitingen op aardgas nu reeds uit te voeren. Dit doet men nu gratis, in tegenstelling tot een normale aanvraag waaraan grote kosten kunnen verbonden zijn.

Meer informatie in verband met de fasering van de werken, omleidingen en alternatieve lijnen voor tram & bus kan u vinden op de speciaal daarvoor voorziene webpagina’s van de Stad Gent & De Lijn.

Updates over de werf zal u uiteraard ook bij ons kunnen vinden.

Visualisaties & schema fasering: Stad Gent / Tekst & foto’s: Olivier De Roo