BraVoKo: Een vernieuwde Brabantdam & Vogelmarkt in 2017

Dat ze bij de Stad fan zijn van afkortingen voor de grotere projecten, dat wisten we al. Nu komt er naast het KoBra-project en de  PAG-As-werken, ook BraVoKo bij. Aansluitend op de heraanleg van de PAG-as, die tegen de Gentse Feesten 2014 zal afgewerkt zijn, zal men immers de heraanleg van de BraVoKo-as, wat staat voor Brabantdam, Vogelmarkt en Kouter, aanvatten. 

De eerste twee zullen van gevel tot gevel compleet worden heraangelegd, inclusief rioleringswerken, nutsvoorzieningen, tramsporen & tramhaltes. Op de Kouter zullen enkel de tramsporen worden uitgebroken en vervangen door de gekende prefab-elementen in gewassen beton. Bij de laatste heraanleg van de Kouter werden er geen werken uitgevoerd aan de tramsporen, enkel de bestrating werd vervangen in lijn met het heraangelegde plein.

Gisteren was er een informatievergadering voor handelaars en bewoners, waarop zij werden ingelicht over de plannen van de komende werken. Niet onbelangrijk want in zijn totaliteit zullen de werken tot de eerste helft van 2017 duren, zij het zeer gefaseerd.

De heraanleg van deze as was reeds een tijdje voorzien, maar de werken zijn onverwacht in een stroomversnelling gekomen doordat naar verluidt de tramsporen “heel dringend aan vervanging toe zijn” en waarvoor geen uitstel meer mogelijk zou zijn. Deze boodschap kwam enkele maanden geleden tot bij de stad, wat voor een deel de plotse communicatie rond het project kan verklaren.

20140605_PU_kaart_BraVoKo_FASES_DEFINITIEF

Het stadsbestuur heeft resoluut gekozen om de straat aan te leggen als een winkelstraat die meer “grandeur, flair en allure” moet hebben, met een minimale breedte voor de rijweg. Een volledige “voetgangerszone” inrichten is onmogelijk omwille van de bereikbaarheid van de centrumparkings en doorgaand verkeer.

De heraanleg zal anders dan de klassieke typologie geen verhoogde voetpaden meer hebben, rijweg en voetpad zullen zoveel mogelijk op één niveau gebracht worden, afgezien van de infrastructuur voor de tramhaltes. Dit om het comfort van voetgangers en rolstoelgebruikers te verhogen. De autobestuurder moet het gevoel krijgen dat hij er “te gast” is. Er zal bekeken worden of dit werkt zonder anti-parkeerpaaltjes, maar indien nodig zullen na evaluatie paaltjes geplaatst worden.

Qua materialen is er voor de voetpaden gekozen voor Italiaans porfier, een natuursteen die bijvoorbeeld ook op het St-Baafsplein gebruikt werd, afgeboord met een blauwe steen om vervolgens over te gaan in gewassen beton voor de gecombineerde tram-en autorijbaan.

Huidige staat van de Brabantdam en de Vogelmarkt
Huidige staat van de Brabantdam en de Vogelmarkt
Toekomstige situatie Brabantdam - Vogelmarkt
Toekomstige situatie Brabantdam – Vogelmarkt

In de beperkte ruimte die er in de Brabantdam en omgeving is, vond men toch nog plaats voor drie bomen, namelijk op de Vogelmarkt, op de hoek Koestraat-Gouvernementstraat-Brabantdam en aan de kant van Braemsgaten, waar op termijn ook nog een voetgangers-en fietsersbrug van De Krook zal “landen”.

Stuk Brabantdam tussen Laurentplein en Lippensplein
Stuk Brabantdam tussen Laurentplein en Lippensplein (rechts buiten beeld moet de brug naar De Krook komen)

Na de Gentse Feesten dit jaar zullen voorbereidende werken aan de nutsleidingen starten. Nadien volgen archeologisch onderzoek, rioleringswerken en de effectieve heraanleg. Alles zal zeer gefaseerd verlopen om de bereikbaarheid van de handelszaken & parkings zoveel mogelijk te garanderen. Van bij de start van de werken zal er al geen tram meer rijden door de Brabantdam, en dit tot het einde van het project. In de Zonnestraat zal de wissel die er ligt omgedraaid worden en de tram zal die halte bedienen vanuit de vernieuwde PAG-As.

Om handelaren (en vooral hun klanten) tegemoet te komen zal men onder andere in de eindejaarsperiode en de soldenperiodes niet werken.

Schepen van o.a. Middenstand & Innovatie, Christophe Peeters werkt ook samen met Designplatform Oost-Vlaanderen aan een plan om klanten op een creatieve manier toch naar de buurt te lokken. Hiervoor werd door de stad reeds een budget gereserveerd, maar een concrete invulling is er nog niet.

Zicht in de Gouvernemenstraat vanuit de Kortedagsteeg
Zicht in de Gouvernemenstraat vanuit de Kortedagsteeg
Zicht naar de Koestraat vanuit de Kortedagsteeg
Zicht naar de Koestraat vanuit de Kortedagsteeg

Wat ons opviel tijdens de infovergadering was de vraag van Synductis (Een samenwerkingsverband tussen nutsmaatschappijen) naar medewerking van de eigenaars van de panden die aan het projectgebied grenzen. Men wil naar verluidt voorkomen dat eens de straat is afgewerkt men de nieuwe bestrating opnieuw openbreekt voor bijvoorbeeld een aansluiting op het aardgasnet.

We moesten quasi onmiddellijk denken aan de -terecht- gefrustreerde tweet van de Schepen van Mobiliteit en Openbare werken Filip Watteeuw, toen hij de pas afgewerkte Oude Beestenmarkt opnieuw zag opengebroken worden. Om dit te voorkomen doet men inspanningen om zoveel mogelijk verzwaringen van elektriciteit en aansluitingen op aardgas nu reeds uit te voeren. Dit doet men nu gratis, in tegenstelling tot een normale aanvraag waaraan grote kosten kunnen verbonden zijn.

Meer informatie in verband met de fasering van de werken, omleidingen en alternatieve lijnen voor tram & bus kan u vinden op de speciaal daarvoor voorziene webpagina’s van de Stad Gent & De Lijn.

Updates over de werf zal u uiteraard ook bij ons kunnen vinden.

Visualisaties & schema fasering: Stad Gent / Tekst & foto’s: Olivier De Roo

7 replies on “ BraVoKo: Een vernieuwde Brabantdam & Vogelmarkt in 2017 ”
 1. Op een drukke winkelas met doorgaand verkeer trottoirs heraanleggen zonder boordstenen noch paaltjes getuigt toch wel van een grenzeloze naïviteit. “Grandeur, allure en flair” is holle grootspraak om alweer iets anders te proberen en verder te breien aan het onoverzichtelijk lappendeken waarnaar de Gentse centrumstraten en pleinen evolueren. Op één punt is er nog eenheid: alle schade in de vernieuwde straten wordt steevast opgevuld met hetzelfde zwarte asfalt.

  1. Frans,

   Er is volgens het stadsbestuur wel nagedacht over het heraanleggen zonder hoogteverschil, zoals ik reeds schreef in het artikel, deels om minder mobielen tegemoet te komen, deels om de autobestuurder te doen beseffen dat hij niet op de E40 rijdt.
   De breedte van de “rijweg” zal overigens niet zo breed zijn, amper een 10-tal cm meer dan expliciet nodig voor de trams.
   Doorgaand verkeer hoort daar trouwens ook niet thuis, alles wat verder dan de Kouter moet zijn, zou in principe via de R40 langs Nederkouter of Papegaaistraat moeten komen. (Ook dat werd aangehaald door Watteeuw, er moet komaf gemaakt worden met de talloze nutteloze verplaatsingen door het stadscentrum, zodat mensen die er écht met de wagen moeten zijn vlot en veilig tot op hun bestemming raken.
   Dat is ook één van de redenen dat men de B401 op termijn wenst af te breken, veel verkeer rijd langs daar Gent binnen, om vervolgens dwars door de stad naar z’n bestemming te rijden. (Bv, as Keizer Karelstraat).

   Mochten de autobestuurders zich daar toch niet kunnen gedragen, dan zijn er in de plannen paaltjes en plantbakken voorzien.

   1. Olivier, bedankt voor de toelichting. Het woord “doorgaand verkeer” haal ik niet uit mijn duim, maar uit bovenstaand artikel. Ik ben blij dat schepen Watteeuw eindelijk wil aanknopen met het verguisde “lussenplan” van destijds, waarbij de automobilist op voorhand de juiste “ingang” moet kiezen op de R40 om zijn bestemming in het centrum te bereiken. Maar ik hoor de tegenstanders al opperen dat zij “meerdere” bestemmingen hebben op één dag: werk, school, boodschappen,…

 2. Wordt tijd, dan kan ik eindelijk met de fiets door de Brabantdam. Nu zijn de spaties tussen de kasseien groter dan de kasseien zelf.

  1. In het voetgangersbied is stapvoets de maximum snelheid. Stapvoetse
   snelheid van ’n paard wel te verstaan zijnde 7à8kmu en voorrang aan de voetgangers!

 3. gent heeft gewoon geen goede oost-west verbinding. utopisch voorstel: tunneltje ingraven tussen schelde en de leie?

 4. Het bot infrastructurele uitzicht van de omgevingsaanleg in de Geboeders Vandeveldestraat en het rangeerstation aan De Drie Torens toont op dramatische wijze hoe men louter door omgevingsaanleg een straat, plein of patrimonium een minwaarde geeft. Monumentenzorg die anders altijd zo attent is laat DE LIJN begaan in haar nefaste onkunde. Straten in gewassen beton accentueren de infrastructurele benadering van een stad (zie eind van de Veldstraat en de Mageleinstraat ter hoogte van De Drie Torens ). Het centrum beschouwen als knooppunt van openbaar vervoer is een achterhaalde ernstige misvatting die in Gent ongezien versterkt mag worden. Straat na straat, buurt na buurt wordt zo domweg lelijk gemaakt. Loop eens met aandacht in de Gebroeders Vandeveldestraat en in het bijzonder langs de spoorinfrastructuur aan De Drie Torens van Gent en zie de misvatting die zich daar heeft weten te realiseren. Temeer nu de gewone tram vervangen wordt door de veel zwaardere stadstreinen. Eenmaal je deze stadstreinen rakelings hebt zien passeren snap je dat je als voetganger of fietser niet thuishoort op die vlaktes van gewassen beton. Trouwens mocht de gebrekkige esthetiek je niet overtuigen van de mislukking ervan, noch de omvang van zo’n stadstrein dan toch zeker de feitelijkheid dat de fietser door zo’n gevaarte direct op het voetpad wordt gejaagd, immers voor de fietser (laat staan de jeugdige of bejaarde fietser die daartoe sterk wordt aangemoedigd notabene) werd hier geen plaats meer voorzien.
  De tram laat tussen het voetpad en zijn volume slechts 10 cm over en dat is zelfs te weinig voor onze geëerde kwieke schepen van mobiliteit.
  Ter hoogte van de opstapverhogingen van het voetpad wordt het dan ook voor de
  meest acrobatische fietsers onder ons wel zeer moeilijk. Het fietsbeleid van Gent is dan ook desondanks de goede wil bij voorbaat falend. Immers enkele crucialen in dit dossier beseffen en zien niet dat deze infrastructurele grootschalige aanpak niet samengaat met de verwachtingen en noden ten aanzien van een hedendaagse stad.
  Deze ongeïnspireerde infrastructurele aanpak verderzetten over de winkelstraten Vogelmarkt, Brabantdam, Lippensplein, Vlaanderenstraat en doorheen onze historische openbare ruimten zal Gent decennia lang tekenen. De plaatselijke middenstand, noch de vele fietsende studenten, de shopper of stadsgenieter, laat staan spelende kinderen passen helaas niet bij deze aanpak welke het stadscentrum ziet als infrastructuur voor het openbaar vervoer. De nieuwe stadstreinen staan hier centraal in dit verhaal de rest past er gewoonweg niet meer bij. Een klein stadscentrum in alle richtingen doorkruisen met openbaar vervoer is gewoonweg fout, achterhaald en voorziet het toenemende succes en de vraag niet van een stadscentrum op schaal van de voetganger en fietser. Dat het beter kan, zelfs veel beter kan je zien op http://www.vooreenbetergent.be
  Bij ‘Voor een beter Gent’ zie je voorstellen van een hogere kwaliteit en wordt het openbaar vervoer rendabeler en performanter gemaakt door De Lijn vier centrumhaltes te geven waardoor het stadscentrum niet meer wordt doorkruisd, het stadscentrum maakt zo meer plaats voor een grotere diversiteit van gebruik, waardoor we een gezondere stad krijgen, de mobiliteit duurzamer wordt, de plaatselijke economieën welvarender zullen zijn, meer tweeverdieners met kinderen terug de stad in zullen wonen en het voetgangers en fietsverkeer sterk zal toenemen.
  Zo verdubbelen zij de omvang van het centrum van Gent tot voordeel van allen van Gent en omgeving die daardoor een groenere stad krijgen met minder fijnstofpieken, meer aangepast aan de eigentijdse verwachtingen van de stad, fietsvriendelijker, waar kinderen thuis zijn, het shoppen comfortabel is, en het vrij genieten van een stad met velen ruim aanwezig is. (zie http://www.vooreenbetergent.be)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.