Nieuwe secundaire school in ‘Leerdorp’ aan Martelaarslaan

In het bouwblok tussen de Martelaarslaan, de Offerlaan, de Groot-Brittanniëlaan en de Neermeerskaai bevindt zich het Leerdorp. Vijf verschillende scholen op één terrein. Op vraag van Scholen van Morgen, een publiek-private samenwerking met onder andere de Vlaamse overheid, werd een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp van een nieuwbouw van een secundaire technische school voor 250 leerlingen van de Freinetmiddenschool.

masterplan-bestaande-toestand

Voor deze nieuwbouw werden de bestaande loodsen van de technische dienst Wegen gesloopt omdat deze een blokkade vormden voor de interne werking van de ganse site. Door deze fysieke barrière fungeerden de verschillende scholen als aparte entiteiten en werd de leesbaarheid van het ‘groter geheel’ volledig teniet gedaan. Het binnengebied zal dus vanaf nu fungeren als een verdeelplein: een gemeenschappelijke buitenruimte met uitlopers tot aan de straatzijden. Het binnengebied structureert de diverse stromen tussen de gebouwen.

W:SCHOLEN VAN MORGEN - BUNDEL0132. SVM_GENT3. voorontwerp

Het compacte en krachtige nieuwbouwvolume, naar het ontwerp van Stéphane Beel Architects in samenwerking met Studieburo Mouton en Ingenium, werd zodanig ingepland dat het open binnengebied gevrijwaard wordt. Het bouwvolume toont zich aan de Offerlaan, in lijn met de bestaande schoolgebouwen, en richt zich naar de stadsring.

beel-organigram-svm

Een grote uitsnijding van het L-vormig bouwvolume markeert een overdekte inkomzone en een doorgang naar de speelplaats en biedt plaats aan een beschutte fietsstalling. Een tweede strategische uitsnijding in het bouwvolume, gericht naar het binnengebied, doet dienst als overdekte speelplaats.

De toekomstige refter van het nieuwe schoolgebouw.
De toekomstige refter van het nieuwe schoolgebouw.

Het opgegeven programma werd geanalyseerd en verwerkt tot een zeer compact schema volgens de vereiste oppervlaktes, gebruiken en onderlinge relaties, met het oog op de meerwaarde voor het collectieve schoolgebeuren.

W:SCHOLEN VAN MORGEN - BUNDEL0132. SVM_GENT4. opmaak dossierBA tekeningenBA_SVM_000_065_perspectief +1 Model (1)

De nieuwbouw bestaat uit drie hoofdzones: de refter en een duplex van klassen, de polyvalente zaal en turnzaal en een functionele zone ertussen met centrale inkom, verticale circulatie, sanitair en bergruimtes. De nieuwbouw voorziet in 11 klaslokalen, een labo, techniekklas, ICT-klas, PO-klas, leraarszaal, sportzaal met kleedruimtes, polyvalente zaal en refter met keuken.

W:SCHOLEN VAN MORGEN - BUNDEL0132. SVM_GENT4. opmaak dossie

In het plan is gestreefd naar een logische positionering, groepering en verbinding van, met en tussen de verschillende functies en ruimtes.

W:SCHOLEN VAN MORGEN - BUNDEL0132. SVM_GENT5. aanbestedingpresentatieSVM_perspectief snede L2 131209 Model (1)

Door de doordachte schakeling van verschillende lokalen rondom een rondom een centrale gemeenschappelijke ‘ommegang wordt het gemeenschapsgevoel van leerlingen én leerkrachten bevorderd.

svm-visualisatie-turnzaal

De opbouw is transparant en omvat verschillende circulatiestromen die de leerlingen aanzet tot individuele keuzes in het dagelijks gebruik van het schoolgebouw.

svm-buitenklassen

De verschillende ruimtes, zoals gang, trap, klas, zaal of dak zijn telkens heel specifiek opgevat maar vormen samen een geheel dat de leerlingen uitnodigt en stimuleert tot creatieve inbreng en zin voor experiment. Zo nodigt het dakvlak uit om ook uit de school te breken en biedt deze tegelijk ruimte aan buitenklassen.

Elke hoofdzone beschikt over afzonderlijke toegangen opdat naschools gebruik door derden van de turnzaal, de polyvalente zaal, de refter en de klassen voor avondonderwijs, maximaal mogelijk is.

Gelijkvloerse verdieping.
Gelijkvloerse verdieping.
Eerste verdieping.
Eerste verdieping.
Tweede verdieping.
Tweede verdieping.
Dakverdieping.
Dakverdieping.

Bron- en beeldmateriaal: Stéphane Beel Architects

1 reply on “ Nieuwe secundaire school in ‘Leerdorp’ aan Martelaarslaan ”
  1. Deze plek kan goede architectuur best gebruiken, want wat er aan de kant van de Martelaarslaan staat naast de restanten van de Kuldersschool, is een dieptepunt op dat vlak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.