Paviljoen13: De Groote Gentsche Tentoonstelling

Het is dit jaar precies een eeuw geleden dat de Wereldtentoonstelling in Gent plaatsvond, een gebeurtenis dat Gent duidelijk niet ongemoeid liet en tot op heden zijn sporen nalaat. In dit herdenkingsjaar wordt er echter niet enkel naar het verleden gekeken. De Dienst Cultuurparticipatie van Stad Gent greep de kans om de Gentenaars uit te