Vijf geselecteerden voor ontwerp van nieuwe parkeertoren in Ledeberg

Het is het laatste jaar duidelijk geworden dat de wijk rond het Zuid-viaduct in Ledeberg drastisch zal veranderen. Naast de mogelijke afbraak van het viaduct, voorziet het Gentse Mobiliteitsplan en Ruimtelijk Structuurplan ook een “ring van P+R parkings rond Gent”, waarvan één in Ledeberg zou komen te liggen. Na een eerste kandidatuurstelling voor de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester, zijn nu 5 geselecteerden uit de bus gekomen die mogen verder werken op een ontwerp.

ADH 2014-04-16 Speurder-010

Het parkeergebouw maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Ledeberg en zou komen te liggen in de zone tussen de Willem Van Guliklaan, de Gaston Crommenlaan en de Hundelgemsesteenweg. Deze locatie werd specifiek gekozen omdat het belangrijk was dat de uitgebreide P+R (park-and-ride) nabij de afrit van de autosnelweg zou liggen, in de zone tussen de Sint-Lievenslaan en de Okapistraat.

ADH 2014-04-16 Speurder-009

Het gebouw zal gerealiseerd worden op het terrein van de huidige buurtparking, ter hoogte van de rotonde aan de Eggermontstraat. Het zal bovendien ook niet uitsluitend een parking zijn, maar zal andere functies huisvesten zoals kleinhandel, conferentieruimtes en horeca op de gelijkvloerse of bovenste verdieping.

ADH 2014-04-16 Speurder-015

Voor het ontwerp van dit parkeergebouw schreef de Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen een Open Oproep uit. Maar liefst 94 goedgekeurde kandidaatsstellingen werden ontvangen, om uiteindelijk vijf architectenteams te selecteren. Heel wat grote, internationale namen verschenen op de lijst, maar uiteindelijk werd gekozen voor de volgende shortlist, in geen specifieke volgorde, waarin de Belgische bureaus toch mooi zijn vertegenwoordigd ondanks de internationale concurrentie:

ADH 2014-04-16 Speurder-002

Bijna alle geselecteerde bureaus zijn bekenden in het Belgische architectuurlandschap. Met het Brusselse architectenbureau Office Kersten Geers David Van Severen mogen we ons verwachten aan een verfijnd, ruimtelijk voorstel met een grote aandacht voor concept, vormgeving en design, dat vaak resulteert in een precieze geometrische vormentaal.

De architectuur van Eugeen Liebaut architecten wordt dan weer gekenmerkt door de aandacht voor detail, de coherentie van het geheel en de doordachte positionering van het ontwerp. Point Supreme is een Grieks architectenbureau met Rotterdamse roots dat voor deze opdracht samenwerkt met het Nederlandse Shift A+U. Zij zullen met sterke architecturale hoofdvormen de instabiele en veranderlijke, stedelijke omgeving proberen activeren, zonder een gecompliceerd ontwerp te bekomen.

Met de samenwerking van het Gentse L.U.S.T. architecten en Haerynck Vanmeirhaeghe architecten met het gerenommeerde ingenieursbureau Bollinger + Grohmann, mogen we ons verwachten aan een sterk technisch uitgewerkt ontwerp met een doorgedreven basisconcept. Ten slotte werd het Gentse evr-Architecten, dat gekenmerkt wordt voor duurzame en milieubewuste projecten, geselecteerd in een samenwerking het coöperatief Except. Door het duo Gijs Van Vaerenbergh mee in het team op te nemen, mogen we ons ook hier verwachten aan een vernieuwend en experimenteel totaalconcept.

ADH 2014-04-16 Speurder-012

Het was nog niet de bedoeling voor deze fase van de Open Oproep om een eerste schetsontwerp in te dienen. De jury, bestaande uit Luc Van den Berghe en Isabel De Kockere van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Jo Lefebure van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur Stad Gent, Debbie De Spiegeleire van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent en landschapsarchitect Jo Behaeghe van de Groendienst Stad Gent, toetsten de ingediende documenten van de bureaus aan enkele selectiecriteria zoals de algemene ontwerpmatige deskundigheid, de vakbekwaamheid en de relevante ervaring.

Er is een uitgebreide motivering van de jury beschikbaar om door te nemen, die u eenvoudig kan aanvragen via bouwmeester@vlaanderen.be.

ADH 2014-04-16 Speurder-006

De parking richt zich niet alleen op de parkeermogelijkheden voor pendelaars en bezoekers van de binnenstad, maar ook op de bezoekers voor de lokale winkels, in het bijzonder de Ledebergse zondagmarkt. Verder werd ook gevraagd dat buurtbewoners er terecht kunnen om hun wagens te parkeren, men kan ‘kortparkeren’ voor de lokale kleinhandel en horeca en dat er een mogelijkheid is tot ‘bestemmingsparkeren’ bij de nieuwe dienstverleningsfuncties. Deze extra parkeergelegenheden werden mee opgenomen in de omgevingsaanleg rond het parkeergebouw, waarin het groene karakter van het gebouw tot de omgeving van essentieel belang is omdat het gebouw het mogelijke verlies van groen ter plaatse zoveel mogelijk moet compenseren, want Ledeberg is reeds erg ‘versteend’.

ADH 2014-04-16 Speurder-005

De bouw van het nieuwe parkeergebouw langs de Hundelgemsesteenweg is een belangrijk strategisch project in de herwaardering van de “toegangspoort Botermarkt, Eggermontstraat en omgeving”.

De architectuur van het nieuwe gebouw zal dus een belangrijke beeldbepalende waarde hebben voor dit vernieuwde toegangsgebied tot Ledeberg en tot de Gentse binnenstad.

ADH 2014-04-16 Speurder-016

Er moet maximaal rekening worden gehouden met de richtlijnen van de Stad inzake duurzaam en energievriendelijk bouwen, rationeel energiegebruik (REG), openbaar groen, verlichting,… Bij het ontwerp moet er bovendien rekening gehouden worden met een mogelijke uitbreiding in de toekomst boven de B401.

ADH 2014-04-16 Speurder-013

Op 1 juni 2014 wordt de ontwerpopdracht toegewezen aan 1 van de geselecteerde ontwerpteams. Als alles verloopt zoals gepland, zouden de werken moeten starten in de zomervakantie van 2015, om in juli 2016 de parkeertoren in gebruik te kunnen nemen. Het budget voor de realisatie van het gebouw bedraagt 7,5 miljoen euro, exclusief BTW en ereloon.

Tekst: Fréderic Louis / Bron: Vlaams Bouwmeester / Foto’s: Amaury Henderick

5 replies on “ Vijf geselecteerden voor ontwerp van nieuwe parkeertoren in Ledeberg ”
 1. Ik begrijp het niet volledig. De toegangsweg naar de ondergrondse parking wegdoen en vervangen door een grote bovengrondse parkeertoren ?

  Kan je dat geld niet gebruiken om de bestaande fly-over een moderne kap te geven ?
  Zuidparking uitbreiden ? Ze zitten daar nu toch al onder de grond voor de Krook&Co

 2. John,

  Zoals bekend wil men de fly-over weg om dan hopelijk het park uit te breiden. De fly-over is ook wel meer dan enkel een “toegangsweg tot de ondergrondse parking” Zuid. Hij is ook de grootste verkeersader die praktisch tot in het hart van de stad prikt. Veel van het verkeer rijdt via St-Anna, door de Keizer Karelstraat naar St-Jacobs, of via Vlaanderenstraat / Brabantdam /… naar de regio Papagaaistraat… zones waar men eigenlijk via de R40 naartoe zou moeten rijden (veel efficienter).
  Hoewel de fly-over voor velen (ook voor mij, ik woon aan “De Zuid”) een zeer handige manier is om de stad in te rijden, is het aanzuig-effect van verkeer niet te onderschatten.

  Dat aanzuigeffect is ook één van de redenen dat er werd beslist om bij de bouw van de Krook niet téveel extra parkeerplaatsen te voorzien.
  Parking Zuid vergroten is ook geen evidentie, enige plaats waar het nog zou “kunnen” is waar de oude eindigd, namelijk ongeveer daar waar de fontein ligt (die beschermd is dacht ik).
  Resultaat zou ook zijn dat het Koning Albertpark, dat nu redelijk “volwassen” is terug helemaal ondersteboven moet worden gehaald.

  De keuze voor P+R torens aan de rand is dus niet zomaar een wilde slag in het water, veel zal echter afhangen van hoe dat helemaal wordt aangepakt.
  Zoals hierboven beschreven in het artikel zal het van essentieel belang zijn dat het nieuwe project zich kan verweven met de bestaande buurt, en dat het verloren groen op een zo creatief mogelijke manier wordt opgevangen en gecompenseerd. (En dan doel ik niet op een groendak met vetplanten dat na 3 jaar niet meer is dan een grindbak met onrkuid).

  Daarnaast ben ik nog meer benieuwd hoe men het openbaar vervoer zo efficient mogelijk zal organiseren, zodat je als bezoeker van de stad geen echte hinder ondervindt van het gebruiken van een P+R.
  (Tramrit naar centrum in de parkeerprijs bv, hoge frequentie, om de 5 a 10 min,…).
  Er komt ook nog tramlijn 7, en daarvan is ook nog niet beslist waar ze nu exact zal lopen.

  Ik hoop dat er aan een complete samenhangende visie wordt gewerkt, voor zowel het visuele, het park en eventuele uitbreiding, het mobiliteispakket enz…
  De vrees zit er echter in dat alle partijen onafhankelijk van elkaar aan het werken zijn,…
  Hoe zit het met dat onderzoek of het wel haalbaar is om de Fly-over af te breken?

  Nog veel vragen dus.

  Olivier

 3. Het haalbaarheidsonderzoek naar de Fly-over wordt de komende maanden opgestart. Het verhaal van dit parkeergebouw aan de speurder, dat eerder op Ledeberg is gericht, zal mee een element zijn. De capaciteit kan echter nooit volstaan om het doorgaande verkeer richting binnenstad op te vangen. Vandaar het scenario uit het bestuursakkoord om ook een P&R-gebouw met tram(7)aansluiting te zetten voor bij de St-Lievenspoort thv de Okapistraat. Maar er zijn nog vele scenario’s mogelijk. In de opdracht van de Bouwmeester wordt zo de opening gelaten om dit parkeergebouw later uit te breiden bovenop de Fly-over.

  Complete samenhang is wat we momenteel organiseren, om aan uw bezorgdheid tegemoet te komen. Het is echter nog veel te vroeg om al officieel te communiceren. We moeten eerst nog aan de nodige kennisopbouw doen.

 4. De P&R in Gentbrugge heeft een ongekend potentieel wat nu zeker niet gebruikt wordt. Maak hier een aantrekkelijk P&R van met goede verlichting, bestrating en eventueel bewaking. Laat er om de 10min een tram vertrekken en er zullen veel mensen daar hun auto parkeren. Zeker nu de Brusselsesteenweg wordt heraangelegd is dit een kans om ook de P&R te verbeteren.

  De capaciteit kan zelfs verdubbeld worden door er een extra parkeerniveau te voorzien. De hoogte onder het viaduct is immers voldoende voor een tweede niveau.

 5. Een parkeertoren OP de plaats van de viaduct naar het centrum, waar je rechtstreeks in- en uitrijdt zou pas een duidelijk signaal zijn. Een parkeertoren ernaast, in het volgepropte Ledeberg, is niet meer dan een zoveelste “Parking 58” zoals in Brussel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.