Einde discussie: zes bomen zullen de Korenmarkt opfleuren

Na maanden discussiëren, lijkt de kwestie om meer groen op de Korenmarkt te krijgen, eindelijk beslecht te zijn. De bomen komen er in 2015, om het -voor sommigen althans- grijze en kale plein op te fleuren. In september stelden we deze noodkreet om meer groen reeds in vraag op Gentcement, maar toen was stilaan duidelijk

Paviljoen13: De Groote Gentsche Tentoonstelling

Het is dit jaar precies een eeuw geleden dat de Wereldtentoonstelling in Gent plaatsvond, een gebeurtenis dat Gent duidelijk niet ongemoeid liet en tot op heden zijn sporen nalaat. In dit herdenkingsjaar wordt er echter niet enkel naar het verleden gekeken. De Dienst Cultuurparticipatie van Stad Gent greep de kans om de Gentenaars uit te

Nieuwbouw tegen Sint-Niklaaskerk gepland

Het deed al langer de ronde, maar het Gentse stadsbestuur stelt voor om op termijn een nieuwbouw zetten in Klein Turkije, aan de zijkant van de Sint-Niklaasstraat. Een riskant, maar interessant voorstel. Iedereen weet dat er momenteel iets ontbreekt in Klein Turkije, een lege, donkere en tochtige plek. Tot 1994 stond er langsheen de noordgevel